DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ:

Kilka słów od naszych Klientów: 

Zastąpienie wielu rozproszonych baz informacyjnych, z różnych obszarów działalności firmy, jednym w pełni zintegrowanym rozwiązaniem oraz zbudowanie systemu informacyjnego, umożliwiło firmie wykorzystanie rysujących się przed nią szans biznesowych oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zdolności produkcyjnych, w oparciu o informacje generowane w czasie rzeczywistym.”

Wojciech Pękała, Dyrektor ds. Informatyki – ATI ZKM Forging Sp. z o.o.

Rozwiązanie lnfor ERP SyteLine jest korzystne dla naszej firmy. Ma bardzo duże możliwości rozbudowy APS (planowanie) - Business Intelligence. Co więcej, projekt udało nam się wdrożyć w środowisku multisite, co daje nam możliwość stosowania takich narzędzi, jak zlecenia transferowe, a w przyszłości wgląd w stany magazynowe w fabrykach korporacji, kopiowanie technologii opracowanej przez biuro inżynierów w innych działach korporacji.”  

Dariusz Gębarowski, Dyrektor Operacyjny – Asco Numatics Sp. z o.o.

Nowe rozwiązanie przyczyni się do bardziej efektywnej realizacji planów biznesowych, zadowolenia użytkowników z wysokiego standardu pracy z systemem tej klasy, podwyższenie kwalifikacji pracowników oraz zwiększenie ich wiedzy i odpowiedzialności w zakresie procesów biznesowych zachodzących w firmie. Wdrażany system informatyczny jest jednym z istotnych elementów  strategii rozwoju METALPOL-u, mającej na celu wprowadzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej,  mającej  za zadanie  wsparcie  procesów  zarządzania.”

Włodzimierz Walaszek, V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny, Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRODUKTY INFOR:

 

 

                                                            

                                      153 biura                                   1 745 partnerów

 

                                                             

                                   73 000 Klientów                       12 700 pracowników

 

                                                             

                                      41 krajów                        1 680 ekspertów ds. supportu